Latest stories

 • in

  Ulaç – El Gerundio

  Yapılmakta olan eylemin durumunu bildiren fiilimsilerdir. Örneğin: “Evden koşarak çıktık.” cümlesinde koş eylemi -arak ekini alarak çıkmak eyleminin nasıl yapıldığını belirtir. Örnekler: Bak-arak, gül-erek, çalış-arak, yürü-yerek Peki bu, İspanyolcada nasıl uygulanır? Eğer fiil –ar ile bitiyorsa bu ek atılır ve yerine -ando getirilir. Hablar: Habl+ando (konuşarak) Eğer fiil -er,-ir ile bitiyorsa bu ekler atılır ve yerine […] More

 • in

  Fiilin Mastar Hali – El Infinitivo

  Bir fiilin -mek -mak ekini almış haline fiilin mastar hali denir. Örneğin: ”öğretmek, gitmek, gelmek, gülmek, kazanmak” fiilleri mastar haldedir. Bu fiiller -mek,-mak eki aldığı gibi ispanyolcada da tüm fiiller -ar -er -ir ekleri alarak mastar halde bulunurlar. Örnekler Comprar: Satın almak Escuchar: Dinlemek Aprender: Öğrenmek Reir: Gülmek Beber: İçmek Dormir: Uyumak Hablar: Konuşmak Preferir: […] More

 • in

  Sıfatlar – Los Adjetivos

  Sıfat; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, insanda bıraktığı duygu vb. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türüdür. Sıfatlar genellikle diğer sıfatlardan veya isimlerden önce gelir. Varlıkları tarif eder, anlatıma zenginlik kazandırır ve çıkarılması durumunda cümle anlamsız hale gelmez. İnteligente: Akıllı Grande: Büyük Bonito: İyi, hoş Viejo: […] More

 • in

  Geniş Zaman – Presente de İndicativo

  “Presente de indicativo” İngilizcedeki “Simple present tense” yani geniş zamanın karşılığıdır. Geniş zaman, işin başlayıp devam ettiğini ve devam edeceğini gösterir. Geniş zaman, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı içine alan bir zamandır. Bu zamanda hiçbir sınırlama ve kesinlik yoktur. Kendinizi tanıtırken, bir kişiye genel sorular sorarken, bilgi alırken ya da size yöneltilen genel soruları cevaplarken […] More

 • in

  Şimdiki Zaman – Estar + Gerundio

  İspanyolca şimdiki zaman “Estar + Gerundio” (ulaç), şu anda yapılan bir işi şu anda açıklamak için kullanılır. Estar fiilini ve çekimlerini daha önceki bölümlerde görmüştük, bu bölümde “estar” fiili ile “gerundio”nun bir arada nasıl şimdiki zamanı oluşturduğuna bakıcaz. Bir fiilin “gerundio”ya nasıl çevrildiğini ulaç/ortaç konusundan inceleyebilirsiniz. Kısaca hatırlatmak gerekirse: -ar,-er,-ir ile biten fiillerimizden bu ekleri […] More

 • in

  Ser & Estar – Olmak, var olmak

  Türkçe karşılığı kullanıldığı cümleye göre değişsede genellikle “olmak, var olmak, mevcut olmak, bulunmak”tır. En kolay fakat en çok karıştırılan konulardan biridir. Çünkü İspanyolc’da iki ayrı “olmak” fiili vardır; biri “ser” diğeri “estar”. Peki İspanyollar bir anlam için neden iki ayrı fiil kullanmış? Çünkü ikisinin de kullanım alanları farklı, farkları da kolayca akılda kalacak kadar net. “Ser” Kullanım […] More

 • in

  Yakın Geçmiş Zaman – Preterito Perfecto

  İspanyolcada yakın geçmiş zaman, “haber” yardımcı fiilinin geniş zaman çekimi ile asıl fiilin ortaç denilen şeklinin yan yana gelmesi ile oluşur. Haber He Has Ha                        +            Fiil (-ar -er -ir düşer)            +      […] More

 • in

  Zamirler – Los Pronombres

  İsimlerin yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklerdir. Bir cümlede bir ismi iki kere kullanmamak için onun yerini tutabilecek bir zamir kullanılır.   Kişi Zamirleri – Pronombres Personales Örneğin: Miguel está en casa, él no quiere salir fuera: Miguel evde, o dışarı çıkmak istemiyor. (Miguel ismini tekrar etmemek için kişi zamiri kullanıldı.) “Usted” ve “ustedes” samimi olmadığımız, […] More

 • in

  Zarflar – Los Adverbios

  Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelimedir. Zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluşturur. 1. Durum Zarfı – Adverbio de Modo Yapılan her bir hareketin yapılış şeklini, tarzını, halini ve bu hareketlerin yani fiillerin nasıl yapıldığını […] More

 • in

  Tanım Edatı – El Artículo

  İspanyolca’da var olan tüm isimler eril (masculino) ve dişil (femenino) olmak üzere ikiye ayrılır ve bunlar tanım edatlarıyla belirlenir. Bu edatlar belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır: 1. Belirli Tanım Edatı – Articulo Definido İngilizce’deki “the” gibidir ve türkçede karşılığı yoktur. Daha önceden bahsedilmiş ve karşımızdakinin bildiği isim veya nesneler için kullanılır. Tekil dişil: La  Tekil […] More

 • in

  Saatler – Horas

  ¿Qué hora es? Saat kaç? ¿Tienes hora? Saatin varmı?   Kalıplar ¿Tienes hora? → Saatin varmı? Lo siento, no tengo hora. → Üzgünüm, saatim yok. ¿Qué hora es? → Saat kaç? Si, tengo hora, son las cinco. → Evet saatim var, saat beş. ¿ Me puedes decir la hora? → Bana saati söyleyebilir misin? Si, claro. → Evet, tabi. Kurallar Saat 1 (01:00 – 13:00) hariç tüm saatler dişildir ve çoğuldur. Saat […] More