in

Numaralar – Números

Bir dil öğrenmeye başladığınızda numaralar ilk konulardan biridir. İspanyolca numaralar; sayılar ve sıra sayıları olarak iki ana başlıkta incelenir.

1. Sayılar – Los Numeros

İspanyolca sayılarda asıl öğrenilmesi gereken 1-20 arasındaki sayılardır. Çünkü 30′dan itibaren sadece onluk sayıların (30-40-50…) yanına 1-10 arası sayılar eklenir. Örneğin: Treinta y dos:32, treinta y cinco: 35

0 Cero
10 Diez20 Veinte
1 Uno11 Once21 Veintiuno
2 Dos12 Doce22 Veintidós
3 Tres13 Trece
23 Veintitrés
4 Cuatro14 Catorce24 Veinticuatro
5 Cinco15 Quince25 Veinticinco
6 Sies16 Dieciséis26 Veintiséis
7 Siete17 Diecisiete27 Veintisiete
8 Ocho18 Dieciocho28 Veintiocho
9 Nueve19 Diecinueve29 Veintinueve

Bu kısımdan itibaren onluk sayıların yanına 1-10 arası sayıları ekleriz.

10 Diez170 ciento setenta
20 veinte900 novecientos
30 treinta1000 mil
40 cuarenta
1100 mil ciento
50 cincuenta2000 dos mil
60 sesenta2001 dos mil uno
70 setenta1.000.000 millón
80 ochenta2.000.000 dos millones
90 noventa10.000.000 diez millones
100 cien/ciento1999 mil novecientos noventa y nueve

İçinde uno ve ciento rakamları bulunun sayıların iki cinsi vardır ve belirttikleri kelimenin cinsine göre değişirler. Uno, eril isimlerin önüne gelirse un olur; ciento, tüm isimlerin önünde ve mil sayısından önce kısalıp cien olur.

Mil rakamı tekildir fakat binlerce anlamında kullanıldığı zaman çoğul olur ve “de” edatıyla beraber kullanılır: miles de personas (binlerce insan)

Un hermano
Una hermana
Cien caminos
Guinientos libros
Miles de libros
Dos millones de coches

2. Sıra Sayıları – Numeros Ordinales

1° Primero
Birinci
2° Segundoİkinci
3° TerceroÜçüncü
4° CuartoDördüncü
5° QuintoBeşinci
6° SextoAltıncı
7° SéptimoYedinci
8° OctavoSekizinci
9° NovenoDokuzuncu
10° DécimoOnuncu

Primero ve tercero, eril ve tekil isimlerin önüne geldiğinde kısalıp primer ve tercer olur.

  • La primera mesa: ilk masa
  • El primer libro: birinci kitap
  • El tercer dia: üçüncü gün
  • La tercera esquina: üçüncü köşe

What do you think?

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Efsane İspanyol Enrique Iglesias’ın En İyi Parçalarına Göz Atın

Instagramın En Büyük Fenomeninden Top 20 Listesini Dinleyin