in

Sıfatlar – Los Adjetivos

Sıfat; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, insanda bıraktığı duygu vb. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türüdür. Sıfatlar genellikle diğer sıfatlardan veya isimlerden önce gelir. Varlıkları tarif eder, anlatıma zenginlik kazandırır ve çıkarılması durumunda cümle anlamsız hale gelmez.

İnteligente: Akıllı
Grande: Büyük
Bonito: İyi, hoş
Viejo: Eski, yaşlı
Traidor: Hain

Sucio: Kirli
Caro: Pahalı
Alto: Uzun, yüksek
Gordo: Şişman
Campeon: Şampiyon

Todo: Hepsi, bütün
Cada: Her biri
Medio: Yarım
Mucho: Çok
holgazan: Tembel

İspanyolcada sıfatlar da isimler gibi eril ve dişil olup tanımladıkları isimlere cinsiyet ve sayı bakımından uyarlar:

  • -o ile biten sıfatların son harfi -a‘ya dönüşür. (todo – toda, mucho – mucha, bonito – bonita)
  • -an, -on, -or ile biten sıfatların sonuna -a eklenir. (traidor – traidora, campeón – campeona, holgazán – holgazana)
  • Milliyet sıfatlarının sonuna -a eklenerek dişil yapılabilir. (español – española, frances – francesa, ingles – inglesa)

Sıfatlardan birkaçını bir isim ile birlikte kullanalım:

El perro gordo: Şişman köpek
Los perros gordos: Şişman köpekler (birden fazla köpekten bahsedildiği için şişman sıfatı da çoğul yazılır.)

La chica gorda: Şişman kız
Las chicas gordas: Şişman kızlar (şişman sıfatının önüne gelen isim dişil olduğu için sıfat da dişile dönüştürülür.)

La mujer inteligente: Akıllı kadın
Las mujeres inteligentes: Akıllı kadınlar

Todos los coches: Bütün arabalar
Todas las chicas: Bütün kızlar

La mesa grande: Büyük masa
Las mesas grandes: Büyük masalar

1.Belgisiz Sıfatlar – Adjetivos Indefinidos

Nicelik ve nitelik açısından belirsiz bırakan sıfatlardır.

Todo: Hepsi, bütün
Ninguno: Hiçbir
Mucho: Çok
Mismo: Aynı

Poco: Az
Cierto: Belirli
Alguno: Bazı
Cualquier: Herhangi bir

Otro: Öteki, öbür
Bastante: Yeterince
Varios: Birçok
Ambos: Her ikiside

Örnekler:

Mucha gente: Çok insan
Poco dinero: Az para
Bastante tarde: Yeterince geç
Todas las camas: Bütün yataklar
Ningún plato: Hiçbir tabak
Cualquier día: Herhangi bir gün

2.İşaret Sıfatları – Adjetivos Demostrativos

İşaret sıfatları şunlardır:

Este/Esta/Esto: Bu
Estos/Estas: Bunlar
Ese/Esa/Eso: Şu
Esos/Esas: Şunlar
Aquel/Aquella: O
Aquellos/Aquellas: Onlar

Örnekler:

Esta mujer: Bu kadın
Estas mujeres: Bu kadınlar

Este libro: Bu kitap
Estos libros: Bu kitaplar

Ese hombre: Şu adam
Esos hombres: Şu adamlar

Esa bicicleta: Şu bisiklet
Esas bicicletas: Şu bisikletler

Aquel libro: O kitap
Aquellos libros: O kitaplar

Aquella nube: O bulut
Aquellas nubes: O bulutlar

Cümle içinde kullanımlar:

Este abogado es muy honesto: Bu avukat çok dürüst
Estas mujeres son muy inteligentes: Bu kadınlar çok akıllı

Ese automóvil es nuevo: Şu araba yeni
Esos restaurantes son nuevos: Şu restoranlar yeni

Aquel restaurante está lleno: O restoran dolu
Aquellos libros son nuevos: O kitaplar yeni

3.İyelik Sıfatları – Adjetivos Posesivos

Sahip olma durumunu gösteren sıfatlardır, iyelik sıfatları isimden önce gelir.

Tekil - SingularÇoğul - Plural
MiMis: benim
TuTus: senin
SuSus: onun
Nuestro/aNuestros/as: bizim
Vuestro/aVuestros/as: sizin
SuSus: onların

Örnekler:

Nuestra casa: Bizim evimiz
Tu teléfono: Senin telefonun
Vuestro trabajo: Sizin işiniz
Tu cama: Senin yatağın
Su hijo: Onun oğlu
Mi coche: Benim arabam
Mis libros: Benim kitaplarım
Vuestra madre: Sizin anneniz
Sus padres: Onların babaları
Mi mesa: Benim masam

4.Sayı Sıfatları – Adjetivos Numerales

İsmin önüne gelerek miktarını niteleyen sıfatlardır.

Un libro: Bir kitap
Un amigo: Bir arkadaş
Dos casas: İki ev
Tres días: Üç gün
Cien libros: Yüz kitap
Tres mil: Üç bin
Siete coches: Yedi araba

Sayılar konusunu incele >

Sıra sayılarının sıfat olarak kullanımı:

Primer amor: İlk aşk
Segundo juego: İkinci oyun
Tercer novio: Üçüncü sevgili
El primero de enero: Ocağın biri
El diez de marzo: Mart’ın onu

4.1.Kesirli Sayılar: Numeros Partitivos

Un cuarto: Çeyrek
Medio: Yarım
Una y media: Bir buçuk
Un tercio: Üçte bir
Dos tercios: Üçte iki
Tres cuartos: Dörtte üç

4.2.Katlama Sayılar: Numeros Multiplicativos

Doble: İki katı
Triple: Üç katı
Cuadruple: Dört katı
Quintuple: Beş katı

4.3.Numeros Distributivos – Dağıtma Sayılar

Sendos: Her biri
Ambos: Her ikisi
Dos en dos: İkişer ikişer
Cuatro en cuatro: Dörder dörder

Zıt Anlamlı Sıfatlar Listesi 

Gordo (şişman) × Delgado (zayıf)
Alto (uzun) × Bajo (kısa)
Fuerte (güçlü) × Débil (zayıf)
Viejo (yaşlı) × Joven (genç)
Bien (iyi) × Malo (kötü)
Correcto (doğru) × İncorrecto (yanlış)
Enemigo (düşman) × Amigo (dost)
Este (doğu) × Oeste (batı)
Sur (güney) × Norte (kuzey)
Caro (pahalı) × Barato (ucuz)
Tomar (almak) × Dar (vermek)
Recordar (hatırlamak) × Olvidar (unutmak)
Verdadero (gerçek) × Falso (sahte)
Sólido (katı) × Suave (yumuşak)
Desierto (ıssız) × Multitud (kalabalık)
Guapa (güzel) × Fea (çirkin)
Limpio (temiz) × Sucio (kirli)
İndependencia (bağımsızlık) × Cautiverio (esaret)
Entrada (giriş) × Salida (çıkış)
İnteligente (zeki) × Perezoso (tembel)
Grande (büyük) × Pequeño (küçük)
Rico (zengin) × Pobre (fakir)
Cerca (yakın) ×  Lejos (uzak)
Abierto (açık) × Cerrado (kapalı)
Primero (ilk) × Ultimo (son)
Largo (uzun) × Corto (kısa)
Avanzado (ileri) × Espalda (geri)
Rápido (hızlı) × Lento (yavaş)
Hablador (konuşkan) × Silencioso (sessiz)
Callarse (susmak) × Hablar (konuşmak)
Pesado (ağır) × Ligero (hafif)
Llorar (ağlamak) × Reír (gülmek)
Victoria (zafer) × Derrota (yenilgi)
Alegre (neşeli) × Triste (üzgün)
Ir (Gitmek) × Venir (gelmek)
Sentarse (oturmak) × Levantarse (kalkmak)
hambriento (aç) × Lleno (tok)
Estrecho (dar) × Ancho (geniş)
Saludable (sağlam) × Cariado (çürük)
İnterior (iç) × Exterior (dış)
Derecho (sağ) × İzquierda (sol)
Blando (yumuşak) × Duro (sert)

What do you think?

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Geniş Zaman – Presente de İndicativo

En güncel ispanyolca parçalar listesine göz atın ¡Viva Latino!