Latest stories

  • in

    Zarflar – Los Adverbios

    Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelimedir. Zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluşturur. 1. Durum Zarfı – Adverbio de Modo Yapılan her bir hareketin yapılış şeklini, tarzını, halini ve bu hareketlerin yani fiillerin nasıl yapıldığını […] More

  • in

    Tanım Edatı – El Artículo

    İspanyolca’da var olan tüm isimler eril (masculino) ve dişil (femenino) olmak üzere ikiye ayrılır ve bunlar tanım edatlarıyla belirlenir. Bu edatlar belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır: 1. Belirli Tanım Edatı – Articulo Definido İngilizce’deki “the” gibidir ve türkçede karşılığı yoktur. Daha önceden bahsedilmiş ve karşımızdakinin bildiği isim veya nesneler için kullanılır. Tekil dişil: La  Tekil […] More