Latest stories

  • in

    Sıfatlar – Los Adjetivos

    Sıfat; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, insanda bıraktığı duygu vb. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türüdür. Sıfatlar genellikle diğer sıfatlardan veya isimlerden önce gelir. Varlıkları tarif eder, anlatıma zenginlik kazandırır ve çıkarılması durumunda cümle anlamsız hale gelmez. İnteligente: Akıllı Grande: Büyük Bonito: İyi, hoş Viejo: […] More