in

Tanım Edatı – El Artículo

İspanyolca’da var olan tüm isimler eril (masculino) ve dişil (femenino) olmak üzere ikiye ayrılır ve bunlar tanım edatlarıyla belirlenir. Bu edatlar belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır:

1. Belirli Tanım Edatı – Articulo Definido

İngilizce’deki “the” gibidir ve türkçede karşılığı yoktur. Daha önceden bahsedilmiş ve karşımızdakinin bildiği isim veya nesneler için kullanılır.

 • Tekil dişil: La 
 • Tekil eril: El
 • Çoğul dişil: Las
 • Çoğul eril: Los

Hangisinin eril hangisinin dişil olduklarını %100 gösteren genel bir kanun yoktur ancak belli başlı ipuçları sayesinde isimlerin cinsi belirlenebilir. Bu tablo dişil ve eril isimlerin hangi ekleri aldıklarını gösteriyor.

Bu eklerin içindeki bilinen en yaygın kural şudur:
İsim “-o,-e” eki ile sonlanıyorsa isim eril, “-a” eki ile sonlanıyorsa isim dişildir.

Düzenle
La – Las El – Los
-a -e, -i
-d -o, -r
-ción,-sión -s (-sis, -tis dışında)
-sis, -tis -n (-ción,-sión dışında)

Örneğin:
El tiempoun libro, el padreel corazón
La mesa, la hermana la, bondad, la casa

2. Belirsiz Tanım Edatı – Articulo Indefinido

İngilizcedeki “a, an” gibidir. “Bir, herhangi bir” anlamına gelir ve yukarıda bahsettiğimiz belirli tanım edatıyla aynı göreve sahiptir. Karşımızdaki kişinin neden bahsettiğimizi bilmediği ya da herhangi bir şekilde haberdar olmadığı durumlarda kullanırız.

 • Tekil dişil: Una 
 • Tekil eril: Uno
 • Çoğul dişil: Unas
 • Çoğul eril: Unos

Masanın üzerinde bir sürü kalem olduğunu düşünün. Masanın hemen yanında oturan arkadaşımızdan bir kalem isteyeceğiz. Eğer o anda amacımız sadece bir şeyler yazmaksa, karşımızdaki insana Türkçe olarak şöyle deriz: “¿Me puedes dar un bolígrafo?: Bana bir kalem verir misin?”

Şimdi örneği biraz değiştirelim. Arkadaşınıza birkaç gün önce bir kalem ödünç verdiğinizi düşünün. Kalemi arkadaşınızdan nasıl istersiniz?

Kalemi verir misin? ¿Me puedes dar el bolígrafo?

Her yerde olduğu gibi burada da bir “düzensizler” (irregular) grubu mevcuttur.
Örneğin: “el dia”, “a” ile bitmesine rağmen “el” tanım edatını almış.

Kurala uymayan isimler grubu
El dia, el clima, el drama, el mapa, el poema, el problema, el tema, el programa, el planeta, el sistema, el sintoma ,la carcel, la piel, la mano, la moto, la nube, la sangre, la mujer, la calle, la leche, la llave, la noche

Bazı isimlerin eril ve dişil şekilleri mevcuttur.

 • el gallo: horoz
 • la galina: tavuk
 • el padre: baba
 • la madre: anne
 • el hombre: adam
 • la mujer: kadın
 • el toro: boğa
 • la vaca: inek

Bazı eril isimlerin sonlarındaki -o harfi -a ile değiştirilerek dişil hale getirilebilirler.

Eril
el hijo: erkek evlat
el profesor: öğretmen
el dueno: ev sahibi
el hermano: abi, kardeş
el senor: beyefendi
el camarero: garson
el director: müdür
Dişil
la hija: kız evlat
la profesora: öğretmen
la dueña: ev sahibi
la hermana: abla, kardeş
la señora: hanımefendi
la camarera: garson
la directora: müdür

3. Çoğul Tanım Edatı– Plural

Türkçe’de ismi çoğul yapmak için isimlere -lar, -ler eklerini getirilir. İspanyolca’da isimleri çoğul yapmak için ilk olarak ismin sonuna -s takısı eklenir. Bu “s” harfi Türkçe’deki -ler -lar çoğul eklerinin yerini tutar. İkinci adım ise isimlerle beraber bulunan artikellerin de çoğullaştırılmasıdır.

La mesa: masa
Las mesas: masalar
La foto: fotoğraf
Las fotos: fotoğraflar

El coche: araba
Los coches: arabalar
El libro: kitap
Los libros: kitaplar

Tekil isimleri çoğul yaparken şu kurallara dikkat etmemiz gerekir:

1. İsim sesli harf ile bitiyor ise sonuna -s takısı ekleyeceğiz.

 • la mesa (masa) – las mesas (masalar)
 • la foto (fotoğraf) – las fotos (fotoğraflar)
 • el coche (araba) – los coches (arabalar)
 • el libro (kitap) – los libros (kitaplar)

2. Sessiz harf ile biten isimlerin sonuna -es takısı ekleyeceğiz.

 • el jardin (bahçe) – los jardines (bahçeler)
 • la mujer (kadın) – las mujeres (kadınlar)
 • el profesor (öğretmen) – los profesores (öğretmenler)
 • la flor (çiçek) – las flores (çiçekler)

3. -S ile biten isimler değişmezler, sadece artikelleri çoğullaştırılır.

 • el lunes (pazartesi) – los lunes (pazartesileri)
 • el martes (salı) – los martes (salıları)
 • el miercoles (çarşamba) – los miercoles (çarşambaları)

4. -Z ile biten isimlerde bu harf -c’ye dönüşür.

 • el pez (balık) – los peces (balıklar)
 • el lapiz (kalem) – los lapices (kalemler)

5. Bazı isimler, çift parça oldukları için her zaman çoğul kullanılırlar.

 • las gafas (gözlük)
 • los zapatos (ayakkabı)
 • las tijeras (makas)

What do you think?

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Saatler – Horas

Zarflar – Los Adverbios