in

Ulaç – El Gerundio

Yapılmakta olan eylemin durumunu bildiren fiilimsilerdir.

Örneğin: “Evden koşarak çıktık.” cümlesinde koş eylemi -arak ekini alarak çıkmak eyleminin nasıl yapıldığını belirtir.

Örnekler: Bak-arak, gül-erek, çalış-arak, yürü-yerek

Peki bu, İspanyolcada nasıl uygulanır?

Eğer fiil –ar ile bitiyorsa bu ek atılır ve yerine -ando getirilir.
Hablar: Habl+ando (konuşarak)

Eğer fiil -er,-ir ile bitiyorsa bu ekler atılır ve yerine -iendo getirilir.
Beber: Beb+iendo (içerek)
Vivir: Viv+iendo (yaşayarak)

Mi hermana habla llor+ando: Ablam ağlayarak konuşuyor.
He ido a la universidad corr+iendo: Üniversiteye koşarak gittim.
Me hermano ha engordado
com+iendo mucho: Kardeşim çok yiyerek şişmanladı.

What do you think?

13 points
Upvote Downvote

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Fiilin Mastar Hali – El Infinitivo

Ortaç – El Participio