in

Yakın Geçmiş Zaman – Preterito Perfecto

İspanyolcada yakın geçmiş zaman, “haber” yardımcı fiilinin geniş zaman çekimi ile asıl fiilin ortaç denilen şeklinin yan yana gelmesi ile oluşur.

Haber
He
Has
Ha                        +            Fiil (-ar -er -ir düşer)            +       -ado /-Ido
Hemos
Habeis
Han

-ar ile biten fiiller -ado
-er,-ir ile biten fiiller -ido

 

Yakın geçmiş zaman ile kullanılan zaman ifadeleri:

Hoy: Bugün
Este año: Bu yıl
Este mes: Bu ay
Esta mañana: Bu sabah
Esta tarde: Bu öğlen
Esta noche: Bu gece
Esta semana: Bu hafta
Hace poco: Az önce
Hace un rato: Bir süre önce
Hace un momento: Demin
últimamente: Son zamanlarda
¿Alguna vez?: Hiç…?
Nunca: Hiçbir zaman, asla
Ya: Zaten, artık, şimdi
Todavía no: Henüz hayır

Yukarıda yazılı zaman ifadelerinin günümüze olan yakınlığından da anlayacağımız üzere “yakın geçmiş zaman” henüz yapılmış yada yakın zaman diliminde gerçekleşmiş olayları anlatırken kullanılır. Kesinlikle ”geçen yıl, 5 yıl önce, 4 yaşındayken, geçen kış vb. zaman ifadeleriyle kullanılamazlar. Çünkü bunlar tam geçmiş zaman (preterito indefinido) ile kullanılırlar.

Burada önemli olan haber fiilinin geniş zaman çekimini akılda iyi oturtmaktır. Bu kısmını hallettikten sonra geriye kalan tek şey fiilin bittiği eke göre -ado yada -ido eklemektir.

Örneğin:

Hoy no he estudiado mucho: Bugün çok ders çalışmadım.
Esta semana hemos salido dos veces: Bu hafta iki kere dışarı çıktık.
Şeyma ha publicado tres novelas este año: Şeyma bu yıl 3 roman çıkardı.
He leido Çalıkuşu tres veces: Çalıkuşu’nu üç kere okudum.
Han estado en Madrid: Madrid’de bulundular.
Este invierno ha nevado mucho: Bu kış çok kar yağdı.
Esta noche yo he preparado la cena: Bu gece akşam yemeğini ben hazırladım.

Olumsuz cümle yapısı:

Hoy no he bebido el café: Bugün kahve içmedim.
No hemos salido esta samana: Bu hafta dışarı çıkmadık.
Ella no ha dormido bien esta noche: O bu gece iyi uyumadı.

 

Soru/cevap cümle yapısı:

¿Has leido alguna novela interesante?: Hiç ilginç bir roman okudun mu?
Nunca hemos estado en İtalia: Hiç İtalyada bulunmadık.
¿Has comprado el periódico?: Gazeteyi aldın mı?
-No, todavía no he comprado el periódico: -hayır, henüz gazete almadım.
¿Ha limpiado la cocina?: Evi temizledi mi?
-No ha limpiado todavía: -Henüz temizlemedi.
¿ha empezado ya la película?: Film başladımı artık?
-Ya he empezado: -Henüz başladı.

Her zaman olduğu gibi burada da bir takım düzensizlikler söz konusudur. Normalde -ado, -ido eklediğimiz fiiller bu sefer biraz dönüşüme uğruyorlar. Aşağıdaki liste gündelik hayatta en çok kullanılan ortaçlar listesidir.

ir: gitmek                    →ido
hacer: yapmak           →hecho
ser: olmak                  →sido
estar: olmak .             →estado
abrir: açmak               →abierto
ver: görmek .              →visto
decir: söylemek .         →dicho
morir: ölmek                →muerto
poner: koymak            →puesto
devolver: geri vermek →devuelto
volver: geri dönmek    →vuelto
escribir: yazmak         →escrito
disponer: sağlamak    →dispuesto
resolver: çözmek        →resuelto
envolver: sarmak        →envuelto
exponer: sergilemek   →expuesto
descubrir: keşfetmek  →descubierto
describir: tanımlamak →descrito

Bu fiiller ile örnekler:

¿Has abierto la ventana?: Camı açtın mı?
¿Habéis escrito la carta a Maria?: Maria’ya mektup yazdı mı?
¿Alguna vez has estado en paris?: Hiç pariste bulundun mu?
Hemos ido al teatro esta mañana: Bu sabah tiyatro’ya gittik.
Todavia no ha vuelto a casa: Henüz eve dönmedi.

What do you think?

13 points
Upvote Downvote

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Zamirler – Los Pronombres

15. Yüzyıl