in

Zamirler – Los Pronombres

İsimlerin yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklerdir. Bir cümlede bir ismi iki kere kullanmamak için onun yerini tutabilecek bir zamir kullanılır.

 

Kişi Zamirleri – Pronombres Personales

YoBen
Sen
Él/EllaO
UstedSiz (resmi)
Nosotros/asBiz
Vosotros/asSiz
Ellos/EllasOnlar
Ustedes Sizler (resmi)

Örneğin:
Miguel está en casa, él no quiere salir fuera:
Miguel evde, o dışarı çıkmak istemiyor. (Miguel ismini tekrar etmemek için kişi zamiri kullanıldı.)

“Usted” ve “ustedes” samimi olmadığımız, hiç tanımadığınız, kendimizden büyük yada resmi görüşmelerde kullanılan “siz” ve “sizler” kelimelerinin karşılığıdır. Usted ve ustedes için fiiller 3. tekil ve 3. çoğul kişiler gibi çekilir.

Kişi Zamirlerinin -e ve -i Hali

Zamirlerin belirtme ve yönelme halleridir.

Yalın hali -i ve -e hali 
YoBenmebeni, bana
Senteseni, sana
ÉlO (eril)lo - le , seonu, ona
EllaO (dişil)la - le, seonu, ona
UstedSiz (resmi)le - sesizi, size
Nosotros/asBiznosbizi, bize
Vosotros/asSizossizi, size
EllosOnlarlos - les, seonları, onlara
EllasOnlarlas - les, seonları, onlara
UstedesSizler(resmi)les - sesizleri, sizlere

No veo a Jose: Jose’yi görmüyorum.
Maria le compra un libro: Maria ona bir kitap satın alıyor.
La quiero: Onu seviyorum.
Te aviso: Sana haber veririm.

Soru Zamirleri – Pronombres Interrogativos

¿Qué?:  Ne ?
¿Quién?:  Kim ?
¿Quiénes?:  Kimler ?
¿Dónde?:  Nerede ?

¿A quien?
: Kime ? Kimi ?
¿De quien?: Kimden ? Kimin?
¿Con quien?: Kiminle ?
¿A dónde?: Nereye ?
¿De dónde?: Nereden ?

¿Cuál?: Hangi ?
¿Cuáles?: Hangileri ?
¿Cómo?: Nasıl ?
¿Cuándo?: Ne zaman ?
¿Cuánto/a?: Kaç ?
¿Cuántos/as?: Kaç? (çoğul)

¿Quién soy yo?: Ben kimim?
¿Quiénes son aquellas chicas?: O kızlar kim?
¿Cómo estás?: Nasılsın?
¿Cuándo es tu cumpleaños?: Doğum günün ne zaman?
¿Cuál coche es tuyo?: Hangi araba senin?
¿A quien escribe Maria?: Maria kime yazıyor?
¿De dónde eres?: Nerelisin?
¿Qué quieres?: Ne istiyorsun?
¿Dónde está su casa ?: Onun evi nerede?

İşaret Zamirleri – Pronombres Demostrativos

Cercanía – Yakın

éste/ésta: bu
éstos/éstas: bunlar

Distancia media – Orta mesafe

ése/ésa: şu
ésos/ésas: şunlar

Lejanía – Uzak

aquél/aquélla: o
aquéllos, aquéllas: onlar

Hiç değişmeyen ve cinssiz olan işaret zamirleri:

Esto – bu

Eso – şu

Aquello – o

Ésta casa es de Josa: Bu ev Jose’nindir.
Éste coche es azul: Bu araba mavidir.
Éstas mujeres son guapas: Bu kadınlar güzeldir.
Éstos hombres son malos: Bu adamlar kötüdür.

Ése es blanco: Şu beyazdır.
Ésa
mesa está sucia: Şu masa pistir.
Ésos
chicos son bajos: Şu çocuklar kısa boyludur.
Ésas
chicas son altas: Şu kızlar uzun boyludur.

Aquél es negro: O siyahtır.
Aquélla mesa es larga: O masa uzundur.
Aquéllos son malas: Onlar kötüdür
Aquéllas son buenas: Onlar iyidir.

Mülkiyet Zamirleri – Pronombres Posesivos

Mülkiyet zamirleri söz edilen şeylerin kime ait olduklarını bildirerek ismin yerini tutarlar. Bu zamirler sahip olunan şeyin cinsine ve sayısına göre değişirler.

[table “24” not found /]

Tu libro es verde, el mío es rojo: Senin kitabın yeşil, benimki kırmızı.
Nuestras casas son grandes, las vuestras son pequeñas: Bizim evlerimiz büyük, sizinkiler küçük.

Mülkiyet zamirleri bir ismin arkasında yer alarak sıfat gibi de kullanılabilir:
Un amigo mío : Benim bir arkadaşım.

Belirsiz Zamirler – Pronombres Indefinidos

Uno/a: Bir/biri
Alguno/a: Bazı
Alguien: Birisi
Cualquier/a: Herhangi
Nadie: Kimse
Ninguno/a: Hiçbiri
Pocos: Azı
Muchos/as: Çoğu
Demasiado: Fazlasıyla
Bastante: Yeterince
Varios/as: Çeşitli
Otros/as: Diğerleri

What do you think?

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Zarflar – Los Adverbios

Yakın Geçmiş Zaman – Preterito Perfecto