in

Zarflar – Los Adverbios

Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelimedir. Zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluşturur.

1. Durum Zarfı – Adverbio de Modo

Yapılan her bir hareketin yapılış şeklini, tarzını, halini ve bu hareketlerin yani fiillerin nasıl yapıldığını gösteren zarflardır. Durum zarfları fiile “nasıl”  (¿cómo?) sorusunu sorduğumuzda cevap verir.

Así: böyle

Bien: iyi

Mal: kötü

Aprisa: hızlı

Despacio: yavaş

Alto: yüksek, uzun

Bajo: kısa, alçak

Casualmente: tesadüfen

Facilmente: kolayca

Estupendamente: harikulade

 • ¡Camina más aprisa!: Daha hızlı yürü!
 • Así lo hice: Böyle yaptım
 • Esto está muy bien: Bu çok iyi
 • Casualmente lo vi cuando yo venía de regreso: Dönerken tesadüfen gördüm
 • Hay que hacer esto muy despacio: Bunu çok yavaş yapmak lazım.
 • Lo hiciste estupendamente: harikulade yaptın
 • Fácilmente podríamos construir un edificio de ese tipo: Bu tip bir binayı kolayca inşaa edebilirdik

2. Miktar Zarfı – Adverbio de Cantidad

Fiilin, fiilimsinin, sıfatın, adlaşmış sıfatın ya da başka bir zarfın anlamını miktar, ölçü bakımından etkileyen, onların ne kadar olduğunu gösteren zarflardır. Bu sözcükler sayı, eşitlik, karşılaştırma, üstünlük, aşırılık, derece gibi anlamlar bulunmaktadır. Yukarıda saydığımız sözcüklere sorulan “ne kadar?”  (¿cuánto?) sorusuna cevap verirler.

Muy: çok

Demasiado: fazlasıyla

Suficiente: yeterince

Más: daha çok

Menos: daha az

Mucho: çok

Poco: az

Bastante: yeterli

Casi: neredeyse

Apenas: neredeyse

 • Me gusta mucho leer poesía: Şiir okumayı çok seviyorum
 • Habla poco: az konuşuyor
 • Debes estudiar más: daha çok çalışmalısın
 • No sabe nada: hiç birşey bilmiyor
 • Andrés comió bastante pero Luis poco: Andrés yeterince yedi ama Luis az yedi
 • Trabaja demasiado: çok fazla çalışıyor

3. Zaman Zarfları – Adverbio de Tiempo

Yaptığımız eylemlerin, hareketlerin yapılma zamanını gösteren kelimeler zaman zarfıdır. Zaman zarfları fiillere ve fiilimsilere sorduğumuz “ne zaman” (¿cuando?) sorusuna karşılık verirler.

Ayer: dün

Hoy: bugün

Mañana: yarın

Por la mañana: sabah

Por la tarde: öğleden sonra

Por la noche: akşam, gece

Los viernes por la noche: Cuma akşamları

El Doming por la mañana: Pazar sabahı

Todos los lunes: her pazartesi

Todos los sábados por la mañana: her cumartesi sabahı

Este viernes: bu Cuma

El Domingo pasado: geçen Pazar

El lunes que viene: gelecek pazartesi

Ayer por la mañana: dün sabah: dün sabah

Anteayer: dünden önce

Todavía: henüz, hala, artık

Aún: henüz,hala

Antes: önce

Ahora: şimdi

Luego / Después: sonra, daha sonra

Primero: ilk

Ultimo: son

Jamás: asla

Nunca: hiçbir zaman

Siempre: her zaman

Constentamente: hiç durmadan, aralıksızın

Enseguida / pronto: hemen

Temprano: erken

Tarde: geç

 • Siempre llegas tarde: Her zaman geç kalıyorsun
 • Siempre me levanto temprano: Her zaman erken uyanıyorum
 • Todavía no he comido: Henüz yemedim.
 • Aún no termino el trabajo: İş henüz bitmedi.
 • Creo que fue ayer cuando vimos a esos aviones: Sanırım bu uçakları dün görmüştük.
 • ¡Hoy es mi cumpleaños!: Bügun benim doğum günüm!
 • ¡Jamás volveré a salir al bosque sin ti! : Bir daha asla sensiz ormana çıkmayacağım!
 • Ahora voy: Şimdi geliyorum
 • Fui anoche pero no te encontré: Dün gece geldim ama seni bulamadım.
 • Anteriormente la gente era más educada: Eskiden insanlar daha terbiyeliydi.

4. Yer Yön Zarfları – Adverbio de Dirección

Fiilleri  ve fiilimsileri yer-yön anlamlarıyla belirten, onların yöneldikleri yeri-yönü gösteren kelimelerdir. Fiillere ve fiilimsilere sorulan “nereye” (¿A donde?) sorusuna cevap verirler.

Aquí: burada

Ahí: şurada

Allí: orada

Cerca: yakın

Lejos: uzak

Arriba: yukarı

Abajo: aşağı

Delante: ön

Detrás: arka

Alrededor: etraf

Encima: üstünde

Debajo: altında

Dentro: içinde

Fuera: dışında

 • El celular está abajo: telefon aşağıda
 • Por favor ven para acá: lütfen buraya gel
 • Te dije que está ahí: sana orada olduğunu söyledim
 • Se fue para allá: o tarafa doğru gitti
 • Mira se fue por allí: bak oraya doğru gitti
 • Busca alrededor de la casa, puede que se haya escondido por ahí: evin çevresinde ara, oralarda saklanmış olmalı.
 • Lo vi atrás de la casa: onu evin önünde gördüm
 • Está muy cerca: çok yakın
 • Dejé encima de la cama mi abrigo, tráelo por favor.: yatağımın üstünde bıraktım, getir onu lütfen.

5. Onay zarfı – Adverbio de Afirmación 

Sí: evet

Claro: tabi

Bueno: peki

Obviamente: belli ki

También: aynen

Cierto: kesinlikle

Desde luego: tabi ki

6. Red zarfı – Adverbio de Negación

No: hayır

Tampoco: aynen (olumsuz)

Nada: hiç

Apenas: ancak, hemen hemen

Jamás: asla

Nunca: hiçbir zaman

7. Belirsizlik zarfı – Adverbio de Duda 

Quizá: belki

A lo mejor: belki

Tal vez: belki

Probablemente: muhtemelen

Seguramente: elbette, kesinlikle

Acaso: belki

What do you think?

-2 points
Upvote Downvote

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Tanım Edatı – El Artículo

Zamirler – Los Pronombres